De BeluchtingsBodem

De beluchtingsbodem is een systeem om de bodem van een vrijloop stal te kunnen beluchten. Het systeem wordt door beluchtingsbodem.eu ontwikkeld, ontworpen en geïnstalleerd. Elke vrijloop stal heeft een ander ontwerp en daarom kunnen wij het systeem zeer snel en flexibel aanpassen op de situatie van de klant. De werking en de voordelen van een beluchtingsbodem zijn als volgt:

 Het ontwerp

Voor elke stal maken wij een klantspecifiek ontwerp. Dit doen wij zodat elke beluchtingsbodem perfect is aangepast op de bouw van de stal. Maar ook het gebruik van de stal wordt meegenomen in de ontwikkelingsfase. Het bodemmateriaal, de ondergrond en de dieren zijn allen van invloed op de werking en de duurzaamheid van het beluchtingssysteem.

In de ontwerpfase wordt aan de hand van de bouwtekening van de stal en de wens van de klant gekeken naar de mogelijkheden. Vaak is het ontwerp van de stal al aanwezig en moet de beluchtingsbodem hierop worden aangepast. Daarom maken wij al tijdens het ontwerp van het beluchtingssysteem gebruik van de aanwezige bouwtekeningen. Door de tekeningen goed te analyseren en de wens van de klant hierbij te betrekken worden de beluchtingskanalen zo efficiënt mogelijk ingetekend. Ook de installatie welke zorgt voor de luchttoevoer wordt hierbij per situatie ontworpen en geplaatst voor het optimale rendement. Vanwege onze ruime ervaring met dergelijke installaties kunnen wij eenvoudig en snel een inschatting maken van het ontwerp van de vloer en het beluchtingssysteem.

De installatie

Bij de installatie van een beluchtingsbodem is de ondergrond vaak al op hoogte gebracht en afgevlakt door het bedrijf dat de stal bouwt. Wanneer de ondergrond niet op hoogte gebracht is of nog niet afgevlakt is, kunnen we uit eigen opslag zand leveren. Dit zand kunnen we daarna exact op hoogte maken met een mini-shovel en lasergestuurde level-bak. Hierdoor kunnen wij een perfecte ligging van de vloer altijd garanderen.

Als de vloer op de juiste hoogte ligt, beginnen we met het plaatsen van betonnen platen. Deze prefab betonnen platen zijn 140 millimeter dik. Tussen deze platen komen de luchtkanalen te liggen. Deze luchtkanalen bestaan uit buizen van een speciaal soort kunststof. Door dit speciale kunststof worden de buizen niet statisch geladen door de langsstromende lucht. Op deze manier kunnen we over de gehele lengte van de stal eenzelfde beluchting van de bodem realiseren. Tijdens het plaatsen van de buizen worden deze gecentreerd met behulp van een in eigen huis ontworpen hulpstuk aan de kraan. Om de buizen op de juiste plaats vast te leggen maken we gebruik van houten mallen welke na afloop weer worden verwijderd. De buizen komen minimaal 20 millimeter dieper te liggen dan de betonvloer om beschadigingen door de dieren te vermijden. De buizen worden tijdens het plaatsen aan elkaar gelast met een speciaal kunststof lasapparaat. Hierdoor kunnen er geen lekken ontstaan over de lengte van de luchtkanalen. Als alle buizen zijn geplaatst worden er op vaste afstanden gaten geboord. Hierdoor kan de toestromende lucht in het bodemmateriaal van de stal geblazen worden. Voorin de stal zal de diameter van de gaatjes en de afstand tussen de gaatjes iets kleiner zijn dat achterin de stal. Dit om de verdeling van de lucht optimaal te houden.

Nadat alle beluchtingskanalen zijn aangelegd worden zij buiten het vrijloop gedeelte van de stal met elkaar verbonden. De dieren in de stal kunnen dus niet bij het meest technische gedeelte van de installatie. De buizen worden nu op één centrale buis aangesloten. Door afsluiters blijft het mogelijk om elk beluchtingskanaal afzonderlijk te bedienen en in meer of mindere mate te voorzien van lucht. De beluchtingspomp bevindt zich op een vast punt. Dit punt wordt nader bepaald door onze technisch specialist in overleg met de klant.

 

De werking

De werking van het systeem is betrekkelijk eenvoudig, dit is juist de kracht van het systeem. De vrijloop stal wordt door de veehouder gevuld met het bodemmateriaal van zijn of haar keuze. Het vee kan vanaf nu direct de stal in. Het beluchtingssysteem zorgt er voor dat de bodem vanaf onderen belucht wordt. Het systeem voert extra zuurstof naar de bodem waardoor deze op een optimale temperatuur blijft. Deze temperatuur wordt continu bijgehouden en de beluchting wordt hier automatisch op afgestemd. De optimale temperatuur van de bodem is nodig om de juiste hoeveelheid vocht te laten verdampen zodat de bodem droog blijft. De toestand van de bodem en de verschillende parameters kunnen door de veehouder afgelezen en gemonitord worden het centrale punt van de beluchtings-installatie.

Doordat de bodem gedwongen en gestuurd wordt belucht van onderaf, is er steeds genoeg zuurstof aanwezig in de bodem. Hierdoor verdampt het vocht op de meest optimale wijze en houdt de bodem continu het juiste vochtgehalte. Een juist vochtgehalte is erg belangrijk voor het verteringsproces van het bodemmateriaal. Wanneer het verteringsproces gehandhaafd wordt zal de bodem nagenoeg geen ammoniak uitstoten, worden slechte bacteriën gedood en blijven de juiste bacteriën bestaan. Dit alles zorgt voor een perfect stalklimaat voor het melkvee en daarnaast ontstaat er een hoge kwaliteit meststof in de stal.

Meer over de werking van de vrijloop stal met een beluchtingsbodem vindt u in onderstaande link. Het betreft een video van de Universiteit van Wageningen bij de eerste gebruiker van ons beluchtingssysteem.

© Copyright 2014-2015. Designed by Fokke van Dellen & Jos Dam - Editor: Jos Dam