Projecten

In de afgelopen jaren hebben we al vele beluchtingsbodems succesvol toegepast in vrijloop stallen bij verschillende melkveehouders in Nederland en Duitsland. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van enkele van onze bijzondere projecten.

 

Mts. Wiersma te Midwolde (Gn.)

Dit melkveebedrijf is een bekend adres als het gaat om het concept ‘vrijloop stal’. Deze vrijloop stal met een beluchtingsbodem kan gezien worden als voorloper in de sector. Het bedrijf is vaak in verschillende media uitgelicht en er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Wageningen.

We hebben voor deze stal niet alleen al het grondwerk verzorgd, ook het ontwerp van de beluchtingsbodem en de installatie ervan is door ons verzorgd. In de folder hieronder kunt u meer lezen over dit bijzondere project.

 

Fa. de Haan te Niekerk (Gn.)

Ook voor dit melkveebedrijf hebben we een groot deel van de werkzaamheden verricht. Van het uitgraven van de fundering tot het ontwerp van de vloer en de toepassing van het complete beluchtingssysteem, we zijn overal bij betrokken geweest. Het betreft een relatief grote stal voor 130 melkkoeien. Ook voor de realisatie van grotere projecten kunt u dus bij ons terecht, we hebben de kennis, de machines en de mankracht in huis om ook projecten van dergelijk formaat aan te pakken en tot een succesvol resultaat te kunnen komen.

probeersel de haan 3

 

Mts. Langenkamp te Dalfsen (Ov.)

Voor deze zeer bijzonder ontworpen en gebouwde stal hebben we de volledige vloer aangelegd. Daarnaast hebben we de beluchtingsbodem en de installatie van het systeem verzorgd. We hebben hierbij rekening moeten houden met de relatief bijzondere bouw van de stal. De ondernemers ervaren met deze volledig andere bodem in de stal dat de melkkoeien een betere algehele gezondheid hebben en dat onder andere het beenwerk vooruit gaat. De uitstoot van ammoniakgassen is naar verwachting, vanuit ervaringen in andere vrijloop stallen, zeer laag. De toepassing van een beluchtingsbodem is dus ook in deze situatie essentieel voor een gezond bodemleven en gezondere dieren in de stal.

 

dalfsen alles

 

 

Vier verschillende vrijloop stallen te Duitsland

Ook in het buitenland hebben we al meerdere vrijloop stallen van een beluchtingsbodem mogen voorzien. De verschillende Duitse veehouders werden enthousiast over het systeem van bodem beluchten toen zij dit bij Nederlandse veehouders in de praktijk aan het werk hadden gezien. Voor deze Duitse klanten hebben we onder andere gewerkt aan een zeer grote stal, maar ook in een krappe traditionele stal. Het aanleggen van een beluchtingsbodem is mogelijk in bijna alle stallen, onafhankelijk van het ontwerp of de bouwwijze. Voor deze veehouders hebben we onder andere het beluchtingssysteem en de installatie ervan verzorgd. Daarnaast hebben we de betonvloeren geleverd en deze aangepast zodat ze geschikt zijn voor het beluchtingssysteem.

 

 

 

 

© Copyright 2014-2015. Designed by Fokke van Dellen & Jos Dam - Editor: Jos Dam